Chính sách bảo mật quyền riêng tư

Posted by: user1 Comments: 0

1. Mục đích Xe Giang Châu thu thập thông tin cá nhân người dùng

Quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của người dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về người dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2. Phạm vi sử dụng

Website xegiangchau.com sử dụng thông tin của người dùng để:

 • Cung cấp các dịch vụ thuê xe đến người dùng
 • Gửi các thông báo cho người dùng về các hoạt động trao đổi thông tin
 • Ngăn chặn các hoạt động mới mục đích phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của người dùng
 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại từ người dùng
 • Xác nhận và trao đổi thông tin về các giao dịch 
 • Trường hợp có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền

3. Thời gian lưu trữ

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp người dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị của Xe Giang Châu hoặc Công ty giải thể/ bị phá sản.

4. Những đối tượng có thể tiếp cận thông tin người dùng

 • Ban quản trị
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với xegiangchau.com
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp đúng theo yêu cầu theo quy định
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán của Xe Giang Châu
 • Bên khiếu nại chứng minh được về hành vi vi phạm của người dùng

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân người dùng 

Thông tin cá nhân của người dùng trên Website xegiangchau.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website xegiangchau.com. 

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác về quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của người dùng khi chưa có sự đồng ý của người dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này và theo quy định của pháp luật.

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin của người dùng 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình đang bị sử dụng sai mục đích, người dùng có thể gửi email khiếu nại đến email giangchau.jsc@gmail.com hoặc liên hệ theo số điện thoại 0912 485 952 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị của Xe Giang Châu. 

Ban quản trị chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address: A12 TT Khu Đô Thị Văn Quán – Hà Nội

Phone: 0912 485 952

Email: giangchau.jsc@gmail.com

Hãy Để Lại Thông Tin Và Chúng Tôi Sẽ Liên Hệ Với Bạn

Thông tin nhanh chóng và phù hợp